info@baybir.com.tr

Hakkımızda
Buradasınız: Anasayfa / Hakkımızda
Hakkımızda

Arı Yetiştiricileri Birlikleri ana sözleşme hükümlerini kabul eden, aynı çalışma konularına sahip , Damızlık Ana Arı, Ana Arı, Arı ve Arı ürünleri üretmek, pazarlamak ve ıslah çalışmaları yapmak , üzere Ülke çapında olduğu gibi İlimizde de 2003 yılında Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliği kurulmuştur.

a) Birliğin çalışma bölgesi il hudutları dahilindedir. Ancak illerinde birlik bulunmayan arıcılar,
Merkez Birliğine üye komşu ildeki birliğe bağlı olarak kurulan illerindeki şubelere üye olabilirler.

b) Birliğin adı: ‘Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliği’ dir.

c) Birliğin süresi 49 yıldır. Bu süre genel kurul kararı ile uzatılabilir.

Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliğimizin amaci ;
Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak üstün verimli arıların yetiştirilmesi için; gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin arttırılması, bunların Damızlık Ana Arı, Ana Arı kayıtlarının tutulması, arıcılık teknik uygulamaları yapmakta önderlik yapması, arıcıların faaliyetlerinde yardımcı olunması, arılarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, üyelerin eğitimlerinin sağlanması, üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi, ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi gibi hususlar ile Merkez Birliği’nin planlayacağı her türlü arı yetiştiriciliği çalışmalarını yapmak amacıyla hizmet verir.

Bursa İli Arı Yetiştiricileri Birliğimiz aşağıdaki konularda faaliyet gösterir ;

a) Merkez Birliğince planlanan programları uygulamak,
b ) Üyelerin çıkarlarını korumak, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeleri doğrultusunda faaliyetlerini yönlendirmek,
c ) Arı kolonisi, Ana Arı ve Damızlık Ana Arı Kayıt faaliyetlerini yürütmek,
d ) Veteriner hekim denetiminde üyelerin arılarının sağlık hizmetlerini vermek, hastalık teşhis ve tedavisine yönelik arı sağlığı ile ilgili ilaç ve malzemeleri temin etmek ve dağıtmak,
e ) Bedeli mukabilinde üyelerin damızlık materyal, alet ve ekipman ve sair ihtiyaçlarını sağlamak ve dağıtmak,
f ) Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini arttırmak, bunun için kurs,seminer v.b. tertiplemek, göze ve kulağa hitap eden çalışmalar yapmak, her türlü basılı yayım ve haberleşmeyi sağlamak,
g ) Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak,
h ) Yurt içinden ve gerekli hallerde yurt dışından sağlanan Damızlık Ana Arılar kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hallerde ıslah materyallerini üretmek için Bakanlık izniyle ya da ruhsatlı laboratuvarlar kurmak, bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına imkan veren sistemi geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek,
i ) Arıların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak,
j ) Birliğin çalışmalarının yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak, mevcut gelişmeleri izlemek amacıyla ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve toplantılar düzenlemek veya ulusal ve uluslar arası kongre sempozyum ve toplantılara katılmak ve gelişmeleri üyelerine aktarmak,
k ) Yetiştiricilerin arılarını gezdirme, konaklama ve nakliye sorunlarını çözmek, organize etmek,
l ) Ballı bitkilerin ekim,dikim ve korunmasında aktif görev almak,

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Birliklere üye olanların statüsü ve şekli;

a) Asil üye: Bakanlığın belirlediği asgari sayıda arı kolonisine sahip yetiştiricileri ve sertifikalı Ana Arı üreticileri,
Bu üyeler, birliğin oy hakkına sahip üyeleri olup, birliğin tüm hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlanırlar, ödentileri aidat bedelidir.
b) Aday üye: Bakanlığın belirlediği asgari sayının altında koloniye sahip işletmeler,
Bu üyeler oy hakkına sahip olmayıp, talep edecekleri hizmetleri asil üyelere uygulanan ücretlerden azami %30 fazlasına yararlanırlar.

ÜYELİK ŞARTLARI

Yetiştirici Birliğine asil üye olma şartları:

a) Aynı il hudutları içerisinde ikamet etmek,
b) Asgari 50 arılı kovana sahip veya Bakanlıktan Ana Arı Üreticisi Sertifikası almış ve fiilen ana arı üretiyor olmak,
c) Arıcılık konusunda çalışma yapan kurum ve kuruluşlar.

ÜYELİĞE KABUL

Birliğe üye olabilmek için, kuruluş aşamasında, kurucu üyeler ana sözleşmeyi imzalayarak, sonradan girişte ise üyelik taahhütnamesi vermek suretiyle ana sözleşmede yer alan üyelik hak ve ödevlerini kabul etmiş olmak.

Birlik yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu inceleyerek, bir ay içerisinde olumlu veya olumsuz cevaplamakla yükümlüdür. Cevap verilmediği veya olumsuz olduğu takdirde, talepte bulunan yetiştirici; birlik denetçileri aracılığıyla genel kurula başvurabilir.Genel kurulun kararı kesindir.

BURSA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ (BAYBİR)     ÇALIŞMA PROGRAMI  ;

Öncelikle yerel yönetimlerin birlik çalışmaları konusunda bilgilendirilmesi ve bu konularda desteklerinin sağlanması. ,
‘Bursa ilinde arıcılığın geleceği ve Sorunları’nın tartışılacağı bir panelin düzenlenmesi.
Bursa ilinde üretilen balların BAYBİR markası ile tescil edilmesi ve marka haline getirilerek yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmasının sağlanması,
Arıları kışa hazırlamaya başlamadan önce yapılacak olan Varroa mücadelesinde insan sağlığına zarar vermeyecek ilaçların kullanılması konusunda tüm arıcıların bilgilendirilmesi ve ilaçların en uygun şekilde temin edilmesi.
Zirai mücadelede arıların zarar görmemeleri için kurumlarla iş birliği yapılarak arıcıların zararının asgariye indirilmesi.

İlimizde dışarıdan gelen gezginci arıcıların bundan böyle konaklayacakları yerlerin tespitinde ilimiz arıcılarını zor duruma sokmayacak şekilde yerleştirilmeleri için gerek Orman İşletmesi, gerekse Tarım Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerin yapılması.
Bölgemize ait özellikleri olduğuna inandığımız ballı bitkilerin (Kestane, Ihlamur, Karabaş, otu, Püren, Davulga, kekik, karaçalı v.b) korunması için orman işletmesi nezdinde girişimlerde bulunulması.

Çevre Orman İl Müdürlüğü ile birlikte çalışarak ağaçlandırma yapılan yerlerde Akasya dikimine ağırlık verilmesi ayrıca Or-Köy’ün ve Tarım İl Müdürlüğünün ilimizde orman köylüsüne dağıtacağı arıların birlik üyesi olan arıcılardan alınması ve yeni arıcıların birlik tarafından eğitilmesinin sağlanması.
Bursa ilinde uygulamalı arıcılık eğitimi Ana arı, bal, polen, arı sütü, arı zehiri üretimi ve çok amaçlı bir tesisin kurulmasını sağlamak için gerekli çalışmaların yapılması.
Birlik bünyesinde Teknik arıcılık kurslarının verilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.
Uludağ Üniversitesi ile işbirliği yaparak bölgemizdeki arıların genetik özelliğinin tespitinin sağlanması,
Web sitesi hazırlayarak internet üzerinden ilimiz ve arıcılık bilgilerini yayınlamak, böylece ulusal ve uluslar arası sanal alemde tanıtım ve yayın yapılması..
Bu çalışma programı 2008-2012 yılı için öncelikli yapılacak çalışmaları içermektedir.


0

0

0

0
UZMANLIKLARIMIZ
Duis vel nibh at velit scelerisque suscipit. Nunc sed turpis. Fusce egestas elit eget lorem. Sed cursus turpis vitae tortor
SEO Danışmanlığı %95
Sosyal Medya Yönetimi %85
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın